Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Merja Design asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Merja Design, Y-tunnus 1647461-4
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Merja Ojanperä, toimitusjohtaja

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Merja Design asiakastietorekisterinä.
Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
- Tilausten käsittely ja toimitus
- Laskutus- ja maksuliikenne
- Palvelujen tuottaminen ja kehitys
- Markkinointi
- Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Merja Designille antamia tietoja.
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

- Henkilön nimi
- Yrityksen nimi ja tunnus
- Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
- Palvelu- ja käyttöasetukset
- Tuote- ja palvelutilausten tiedot
- Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
- Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Merja Designin yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.
Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.
Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Merja Desingin työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.
Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Merja Designin työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.


Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla Merja Design Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 03.03.2021.